måndag 1 januari 2007

Ulf von Corswant

Ulf arbetar med att lära ut hur vår hjärna fungerar och reagerar. Den del av oss som ser, hör, känner och ger oss vår personlighet och våra attityder. Genom kunskap om "konstruktionen", hur vår hjärna styr, hur autonoma systemet påverkar och hur hormonutsöndringar och vår elektrokemi reagerar får vi tillgång till "verktyg" så vi kan påverka och förändra oss Själva, för att:
  • Öka medvetenheten om egna och andras reaktioner.
  • Öka riskmedvetenheten.
  • Befria sig från oönskad ångest och fobier.
  • Öka självförtroendet.

Ulf arbetar mycket med rädslor, ångest och fobier. Genom vidare kunskap om hur vår "kännande" hjärna omprioriterar för att tillfredställa sin jakt efter signalsubstanser, kan man snabbt förändra sin attityd. Attityd är kunskap + känsla som är resultatet.

På nordiska seminariet kommer Ulf att prata om att stärka ditt självförtroende genom att lära oss att tala inför publik. Vi lär oss att våga och känna glädjen med att få säga sin mening, glädja andra med en uppläsning eller berättelse, kunna äta tillsammans med vänner eller blivande chefen i en anställningsintervju mm. Vi plockar fram just dina egenskaper när det gäller att "fånga" publiken.Ulf är medlem i Stamningsförbundet.

Mer om Ulf von Corswant på http://www.mind-d.se/

Inga kommentarer: